Utveckla nytt system i C#

Konsult: Microsoft Utvecklare / C#

Vår kund har hand om tusentals resenärer varje dag när över 14 000 dagliga turer med buss och tåg måste fungera. I detta projekt har vi hjälpt kunden med att koda funktionsorienterat mellan frontend (rich client) och backend, med agil projektmetodik, i projektets alla försäljningskanaler. Vi arbetar med olika plattformar som Windows, Android, Azure och Xamarin.

Top Skills

C# / statisk & instans-bunden kod / överlagring / interface / generics, delegates / Linq / lambdas / immutability / XAML / Git / Clean Code / SOLID-principer / test / mocks & stubs / AAA / Red-Green-Refactor

Case: Utveckla nytt system i C#

Konsult: Microsoft Utvecklare / C#

Vår kund har hand om tusentals resenärer varje dag när över 14 000 dagliga turer med buss och tåg måste fungera. I detta projekt har vi hjälpt kunden med att koda funktionsorienterat mellan frontend (rich client) och backend, med agil projektmetodik, i projektets alla försäljningskanaler. Vi arbetar med olika plattformar som Windows, Android, Azure och Xamarin.

Top Skills

C# / statisk & instans-bunden kod / överlagring / interface / generics, delegates / Linq / lambdas / immutability / XAML / Git / Clean Code / SOLID-principer / test / mocks & stubs / AAA / Red-Green-Refactor