Svensk myndighet

Konsult: Javautvecklare

Vår konsult har hjälp kunden med utveckling av en av deras applikationer, refaktorisera den för att implementera ny logik och ett nytt gränssnitt. Underhålla befintligt kod och ansvara för nödvändiga korrigeringar. Utföra integration och enhetstester. Applikationen implementeras för distribution i Weblogic server.

Top Skills

JEE / Java 7 / IntelliJ / SQL / XML / Weblogic / Apache Wicket / Junit / Mockito / Informix / Maven / SVN / SCRUM / Jira / Jenkins

Lediga Uppdrag

Developer

Vi utvecklar Nordens mest spännande företag inom alla teknikstackar.

 

Infrastructure

Arbeta med komplexa, utmanande driftsleveranser i teknikens framkant.

 

Management

Vi hjälper världsledande företag, myndigheter och institutioner att briljera.

 

Developer

Vi utvecklar unga talanger till morgondagens stjärnor.

 

Case: Senior utvecklare - Svensk myndighet

Konsult: Javautvecklare

Vår konsult har hjälp kunden med utveckling av en av deras applikationer, refaktorisera den för att implementera ny logik och ett nytt gränssnitt. Underhålla befintligt kod och ansvara för nödvändiga korrigeringar. Utföra integration och enhetstester. Applikationen implementeras för distribution i Weblogic server.

Top Skills

JEE / Java 7 / IntelliJ / SQL / XML / Weblogic / Apache Wicket / Junit / Mockito / Informix / Maven / SVN / SCRUM / Jira / Jenkins