Nyutveckling samt integration

Konsult: Java utvecklare

Vår kund RPS behövde hjälp med att utveckla nya system samt integrera två separata system. Utveckling av webbtjänster för att samla in alla nödvändiga uppgifter för att logga spårbarhet och säkerhet. Utveckla kontroll av användares ”authentication and authorization of access”. Cachning av användare och handläggare, vilket innebar att skapa Java-enheter för databaslagring och sökfunktionen.

Top Skills

JEE, Java 7, EJB 3.0, Servlet, JPA (Hibernate), REST Web Services (JAX-RS), Java EE Interceptors, Java Servlet Filter, Java Programmatic Security with Web Applications, JBoss EAP 6 server, JBoss Developer Studio, Eclipse, RESTEasy: JBoss framework for building Restful web services, JSON, XML, Junit, Mockito, MySQL, Maven, Git, GitExtensions, SoapUI for REST testing, SonarQuebe – Code quality tool, SCRUM, Jira, Jenkins.

Lediga Uppdrag

Developer

Vi utvecklar Nordens mest spännande företag inom alla teknikstackar.

 

Infrastructure

Arbeta med komplexa, utmanande driftsleveranser i teknikens framkant.

 

Management

Vi hjälper världsledande företag, myndigheter och institutioner att briljera.

 

Developer

Vi utvecklar unga talanger till morgondagens stjärnor.

 

Case: Nyutveckling samt integration

Konsult: Java Utvecklare

Vår kund RPS behövde hjälp med att utveckla nya system samt integrera två separata system. Utveckling av webbtjänster för att samla in alla nödvändiga uppgifter för att logga spårbarhet och säkerhet. Utveckla kontroll av användares ”authentication and authorization of access”. Cachning av användare och handläggare, vilket innebar att skapa Java-enheter för databaslagring och sökfunktionen.

Top Skills

JEE, Java 7, EJB 3.0, Servlet, JPA (Hibernate), REST Web Services (JAX-RS), Java EE Interceptors, Java Servlet Filter, Java Programmatic Security with Web Applications, JBoss EAP 6 server, JBoss Developer Studio, Eclipse, RESTEasy: JBoss framework for building Restful web services, JSON, XML, Junit, Mockito, MySQL, Maven, Git, GitExtensions, SoapUI for REST testing, SonarQuebe – Code quality tool, SCRUM, Jira, Jenkins.