Utvecklare med mycket specifika kunskaper

konsult: Javautvecklare

Vår kund är en dansk myndighet som skapar de bästa förutsättningarna för tillväxt i Europa och gör det enkelt och attraktivt att driva ett företag i Danmark. Kundens behov var Java-utvecklare med mycket specifika kunskaper, vilket är mycket svårt att hitta.
Tillsammans med kunden kunde vi matcha och hitta en profil som trots att han saknade erforderlig kompetens, hade arbetat med liknande system. Detta innebar att kunden efter en mycket kort introduktion hade rätt profil för projektet.

Lediga Uppdrag

Developer

Vi utvecklar Nordens mest spännande företag inom alla teknikstackar.

 

Infrastructure

Arbeta med komplexa, utmanande driftsleveranser i teknikens framkant.

 

Management

Vi hjälper världsledande företag, myndigheter och institutioner att briljera.

 

Developer

Vi utvecklar unga talanger till morgondagens stjärnor.

 

Case: Utvecklare med mycket specifika kunskaper

Konsult: Javautvecklare

Vår kund är en dansk myndighet som skapar de bästa förutsättningarna för tillväxt i Europa och gör det enkelt och attraktivt att driva ett företag i Danmark. Kundens behov var Java-utvecklare med mycket specifika kunskaper, vilket är mycket svårt att hitta.

Tillsammans med kunden kunde vi matcha och hitta en profil som trots att han saknade erforderlig kompetens, hade arbetat med liknande system. Detta innebar att kunden efter en mycket kort introduktion hade rätt profil för projektet.

Top Skills

C# / Microsoft ramverk / Databas Utveckling / VB6 / SCRUM / Design Patterns / MSSQL / Web Services / XML / Certificates handling / System development