Code review

konsult: Arkitekt / Javautvecklare

Start-up kund som ville göra en “code review” för att se att de har rätt kod samt arkitektur för att ta projektet till en live-miljö.
Vi kunde snabbt matcha kunden med rätt kompetens för uppdraget och kunden fick rätt information och status för projektet.

Lediga Uppdrag

Developer

Vi utvecklar Nordens mest spännande företag inom alla teknikstackar.

 

Infrastructure

Arbeta med komplexa, utmanande driftsleveranser i teknikens framkant.

 

Management

Vi hjälper världsledande företag, myndigheter och institutioner att briljera.

 

Developer

Vi utvecklar unga talanger till morgondagens stjärnor.

 

Case: Code review

Konsult: Arkitekt / Javautvecklare

Start-up customer som ville göra en “code review” för att se att de har rätt kod samt arkitektur för att ta projektet till en publiklösning. Vi kunde snabbt matcha kunden med rätt kompetens för uppdraget och kunden fick rätt information och status för projektet.

Top Skills

C# / Microsoft ramverk / Databas Utveckling / VB6 / SCRUM / Design Patterns / MSSQL / Web Services / XML / Certificates handling / System development