Senior utvecklare till Bankkund

Konsult: Senior Microsoft Utvecklare / C#

Vår kund är en välkänd bank med säte i Sverige, som bedriver verksamhet i åtta europeiska länder. Banken grundandes 1995 och har idag ca 1 000 medarbetare. De har sedvanliga banktjänster som inlåning och utlåning samt bolån. Banken har också finansiella tjänster för företag som lån för köp av bilar och andra konsumtionsvaror, och erbjuder även betalningslösningar för detaljhandelsföretag.
Till ett av sina större projekt hade de ett behov av seniora utvecklare med kompetens inom C#, VB6, Microsoft ramverk samt databasutveckling. Vi kunde snabbt hjälpa kunden och projektet kunde starta omgående.

Top Skills

C# / Microsoft ramverk / Databas Utveckling / VB6 / SCRUM / Design Patterns / MSSQL / Web Services / XML / Certificates handling / System development

Case: Senior utvecklare - Bankkund

Konsult: Senior Microsoft Utvecklare / C#

Vår kund är en välkänd bank med säte i Sverige, som bedriver verksamhet i åtta europeiska länder. Banken grundandes 1995 och har idag ca 1 000 medarbetare. De har sedvanliga banktjänster som inlåning och utlåning samt bolån. Banken har också finansiella tjänster för företag som lån för köp av bilar och andra konsumtionsvaror, och erbjuder även betalningslösningar för detaljhandelsföretag.

Till ett av sina större projekt hade de ett behov av seniora utvecklare med kompetens inom C#, VB6, Microsoft ramverk samt databasutveckling. Vi kunde snabbt hjälpa kunden och projektet kunde starta omgående.

Top Skills

C# / Microsoft ramverk / Databas Utveckling / VB6 / SCRUM / Design Patterns / MSSQL / Web Services / XML / Certificates handling / System development