Om GDPR
Dataskyddsförordningen (GDPR – The General Data Protection Regulation) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.
GDPR ersätter PUL (Personuppgiftslagen). Mycket i dataskyddsförordningen (GDPR) liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen.
Läs mer på Datainspektionens hemsida.

https://www.datainspektionen.se/

 

Om ditt samtycke och ett tydligt syfte
För att Ambit AB ska kunna kommunicera och lagra dina handlingar så som CV och andra dokument, krävs ur ett GDPR-perspektiv två saker.

Dels att det ska finnas ett tydligt och överenskommet syfte med vår handling samt hur vi processar information om dig. I detta fall är syftet med att behandla och använda dina personuppgifter att matcha mot lediga tjänster. Detta gör vi genom att mejla eller på andra sätt förse marknaden med ditt CV.

Dels ett samtycke från dig på att vi får hantera dina handlingar enligt de syften vi kommit överens om. Det vill säga ett godkännande från dig på att vi är överens om syftet och att vi får processa information om dig.

All insamling och behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordning GDPR.

Du kan när som vända dig till oss och be om att din ansökan eller intresseanmälan ska raderas.

 

Godkännande/samtycke
Genom ditt godkännande ger du ditt samtycke till att personuppgifter i ansökan eller intresseanmälan lagras hos Ambit AB Org nr: 556482-3382. Lagringstiden för ansökan är 2 år och endast behöriga användare hos Ambit AB kommer att hantera dina uppgifter. Genom samtycker till villkoren i texten godkänner du att Ambit AB får samla in, behandla och använda dina personuppgifter i syfte att matcha mot lediga tjänster enligt syftet ovan.

Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till obehöriga parter.

 

Kontakta oss
Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på nedan kontaktuppgifter.

 

Ambit AB
Gustav Adolfs Torg 4
211 39 Malmö

 

info@ambit.se
Tel.nr +46 40 626 98 60